نشانی: تهران، خیابان میرداماد، خیابان نسا، خیابان پیرزاده، پلاک ۳۸، واحد ۵۰۲

کد پستی: ۱۹۹۴۶۴۳۴۱۱

شماره تماس: ۲۲۲۲۲۸۲۴(۲۱)۹۸+

فکس: ۲۶۴۰۱۹۹۴۹(۲۱)۹۸+

پست الکترونیک: Info@mahtabpc.com